tel: 515 222 083

Kontakt

Po telefonické domluvě
v pracovních dnech 

od 7 00 – 16 00 hod. 
na telefonním čísle 
515 222 083
721 372 608 
Ing. Biravský

Josgaz, s.r.o.

Husitská 3422/1
669 02 Znojmo
Tel. 515 222 083

www.josgaz.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Zajímavosti - doporučení

 

Proč nechat čistit plynový kotel?

1) Pro větší bezpečnost.
Při nedokonalém spalování, které nastává u zaneseného výměníku ( plamen má červeno žlutou barvu )
Vzniká jedovatý plyn CO - kysličník uhelnatý. Je to plyn bez zápachu těžko zjistitelný.
Po pár nadechnutích přichází bezvědomí a po chvíli smrt nebo trvalé následky z poškození mozku.
VELKÉ NEBEZPEČÍ HROZÍ U NEUDRŽOVANÝCH KOTLŮ S ODVODEM SPALIN DO KOMÍNA.
 
 
2) Pro úspornější provoz
Dokonalým spálením kubického metru plynu lze získat 35,84 MJ, ale díky znečištěnému výměníku se při spalování uvolnilo pouze 29,99 MJ (tj. 83,7 %). Zbylých necelých 6 MJ odchází ve formě nespáleného oxidu uhelnatého.

Vyčištěním výměníku pak poklesne spotřeba plynu potřebná na dodání určitého množství tepla do systému o necelých19,5 %A to je úspora, která bohatě pokryje náklady na provádění pravidelné údržby.Příklad:
Zákazník si stěžuje na nízkou teplotu vody.
Výsledek prohlídky servisním technikem:
 • zanesený výměník 
Řešení: Vyčištění výměníku vysokým tlakem vody.
Výsledek:           JISTOTA  - BEZPEČÍ - ÚSPORA

 

Proč se nehodí komínový plynový kotel do bytu s plastovými okny ?

Plynový spotřebič, který je zapojen do komína odebírá při hoření vzduch z okolního prostoru.U starých oken se dostával spalovací vzduch spárami poměrně jednoduše k plynovým spotřebičům.Nová plastová okna jsou dokonale těsná a venkovní vzduch dovnitř skoro nepropustí, ale k hoření je ho potřebaa tak dochází k nedokonalému spalování při kterém vzniká jedovatý CO.Hlavní nebezpečí hrozí v bytových jednotkách s vlastním topením.U spotřebičů instalovaných v obytném prostoru - etážové topení, karma, atd.
Příklad.Kombinovaný plynový kotel výkon 24 kW.Množství potřebného vzduchu pro spalování se přibližně vypočte ze vztahu:Vs =  1,6  x Q   ( m3 / hod )                  
Q = jmenovitý výkon spotřebiče ( kW )Vs = 1,6 x 24 = 38 m3 / hod   to je potřebné množství vzduchu, které musíme ke spotřebiči přivést.
Pokud máme plastová okna průměrné kvality, pak by

spára

kolem oken

musela mít délku 88m

aby se přes ni dostalo potřebné množství vzduchu ke spalování.
Mámeli běžné okno 1,2 x 1,4 m pak jeho obvod je

5,2m.

To tedy pro náš příklad znamená, že by kotel musel být 

propojen se 16 okny, COŽ VĚTŠINOU NEBÝVÁ.

 Jak poznám nedokonalé spalování a možnost vzniku jedovatého CO ?

 • Zhoršené  spalování zemního plynu, které se projeví zažloutlými plameny nebo žlutými špičkami plamenů.
 • Správně seřízený hořák má při dokonalém přístupu spalovacího vzduchu  modrofialový, ostře ohraničený plamen.
Obrázek správně hořícího plynového plamene.


4) Co dělat v případě nebezpečí.

 • Okamžitě vypnout plynové zařízení a vyvětrat.
 • Pokud by byly evidentní zdravotní problémy, pak bezodkladně přivolat lékaře tel 155.
 • Zavolat servisního technika, kterému popíšete událost a on navrhne řešení k zajištění
  bezpečného provozu plynového zařízení.

5) Jak předcházet nebezpečí ?

 • Dbát na řádný přísun spalovacího vzduchu - neuzavírat větrací otvory.
 • Pokud už došlo k výměně oken bez konzultace se servisním technikem plynových zařízení,
 • Domluvit si dodatečnnou prohlídku při které Vám navrhneme řešení pro bezpečný provoz
 • Instalovat detektor CO.
 • Provádět občasnou vizuální kontrolu hořáků plynových spotřebičů. Posoudit, zda nejsou poškozeny nebo nesprávně seřízeny.
 • Seřízení a opravy mohou provádět pouze oprávněné firmy.

6) Detektor CO.

Detektory plynu jsou zařízení pro včasné zjištění úniku nebezpečných a jedovatých plynů (např. CO - oxid uhelnatý).

Zaměstnanci naší firmy jsou Vám připraveni Detektor nainstalovat na vhodné místo a tak zajistit Vaši bezpečnost.

Obrázky detektorů CO.Co je oxid uhelnatý (CO)

Oxid uhelnatý (Carbonmonooxid, CO) je silně jedovatý plyn, lehčí než vzduch, který se uvolňuje při spalování paliv. Je neviditelný, bez zápachu a proto je velmi obtížně zjistitelný lidskými smysly. Oxid uhelnatý se vdechováním váže na červené krevní barvivo hemoglobin (vzniká karbonylhemoglobin) asi 220 krát lépe než kyslík. Stačí velmi malá koncentrace oxidu uhelnatého, aby zablokoval schopnost krve vázat a přenášet kyslík. Vzniká tak tkáňová hypoxie s možností až tragických důsledků pro organismus s následkem smrti. Prvními příznaky přítomnosti CO ve vzduchu je obvykle bolest hlavy a nevolnost. Za normálních provozních podmínek v místnostech s dobře instalovanými spotřebiči paliv a s dobrým větráním zůstává koncentrace oxidu uhelnatého pod nebezpečnou úrovní. Nebezpečná koncentrace oxidu uhelnatého může vzniknout v důsledku jedné či více podmínek:

1. Vadný nebo neodborně nainstalovaný spotřebič.
2. Zanedbaná revize spotřebiče.
3. Částečně nebo úplně ucpaný komín.
4. Nedostatečně větraná místnost.

 

Důsledky otravy OXIDEM UHELNATÝM (CO)

 

Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo (hemoglobin) a snižuje množství kyslíku přenášeného krví.

200 ppm *) Mírná bolest hlavy, únava, závrať, nevolnost po 2-3 hodinách.
400 ppm *) Bolest přední části hlavy po 1-2 hodinách, životu nebezpečný stav po 3 hodinách.
800 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče do 45 minut. Bezvědomí do 2 hodin. Smrt během 2-3 hodin.
1600 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče do 20 minut. Smrt během 1 hodiny.
6400 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče během 1-2 minut. Smrt během 10-15 minut.

* ppm (parts per milion) – částic na 1 milion. 10 000 ppm = 1%.


Známky lehké intoxikace oxidem uhelnatým se objevují při přeměně asi 10 až 25 % hemoglobinu na karbonylhemoglobin. Jde o bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupení myšlení a překrvení ve tváři.

Středně těžká hladina karbonylhemoglobinu v krvi (25 až 45 %) se projevuje zmatenost, zvracení, ospalost až bezvědomí.

Těžká intoxikace je provázena obsazením přibližně 45 až 60 % hemoglobinu oxidem uhelnatým a projevuje se křečemi, bezvědomím s poruchami dechu, šokovým stavem a fixovanou mydriasou.

U velmi těžkých a smrtelných stavů má pacient rty, tváře i jiné části těla, případně i mrtvolné skvrny postižených zvláštní světle červený odstín, který je způsoben světle červeným ("třešňovým") zabarvením karbonylhemoglobinu. Hladina karbonylhemoglobinu je přes 60%.


webmaster: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2016 Josgaz, s.r.o. All Rights Reserved.